Które z następujących wielkości są wprost proporcjonalne,a które - odwrotnie proporcjonalne ? a)Liczba produktów do wykonania i czas ich wykonania,przy stałej wydajności. b)Cena i ilość towar,przy stałej kwocie do wydania. c)Masa ciała i jego objętość,przy stałej gęstości. d)Wysokość i długść podstawy trójkątów o tych samych polach.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T15:34:53+01:00
A) wprost proporcjonalne
b)proporcjonalność odwrotna
c)wprost proporcjonalne
d)proporcjonalność odwrotna
29 4 29