Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:15:02+01:00
Siła wyporu równa się sile ciężkości
F₁ = F₂
F₁ = ρ₁× g × Vz
F₂ = mg
ρ₁ - gęstość wody
Vz - objętość zanurzona
m = ρ × Vc gdzie
Vc to objętość całkowita góry lodowej
ρ - gęstość lodu
czyli mamy
F₁ = F₂
ρ₁× g × Vz = m × g
ρ₁× Vz = m
za m wstawiamy
ρ₁× Vz = ρ × Vc
Vz / Vc = ρ / ρ₁ = 900 [kg/m³] / 1050 [kg/m³] = 0,85
Iloraz Vz / Vc informuje nas o tym jaka część góry lodowej jest zanurzona w stosunku do całej objętości. Czyli zanurzona część góry lodowej to 89% z całości
3 3 3