Mam zadane napisać po jednym zdaniu z czasownikami rozdzielnie złożonymi po niemiecku a mianowicie z czasownikami:abfahren,abschreiben,anziechen,anrufen,anfemgen,aufstehen,anfraumen,aufwachen,aufmachen,aussehen,ausmachen,fernsehen,mitnehmen,mithaben.
Za poprawną odpowiedź daje "najlepszą odpowiedź ".
!!! Ale nie piszcie mi: "trudne" czy "hmm..." bo nie dam najlepszej !!!
W_A_Ż_N_E_!_!_!_!_!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:06:07+01:00
Abfahren,abschreiben,anziechen,anrufen anfemgen,aufstehen,anfraumen,aufwachen,aufmachen, aussehen,ausmachen,fernsehen,mitnehmen,mithaben.

znaczenia podaję te najbardziej powszechne, bo niektóre można tłumaczyć na kilka sposobów.

1. abfahren odjeżdżać
Der Zug fährt von Gleis 3 ab.
Pociąg odjeżdża z peronu 3.

2. abschreiben odpisać/spisać (plagiat)
Ich schreibe die Hausaufgaben ab.
Ja przepisuję zadanie domowe.

3. anziehen ubierać się/ruszać (nie ma czegoś takiego jak anziechen)
Ich ziehe mir den Mantel an.
Ubieram płaszcz.

4. anrufen wołać/telefonować
Ich rufe dich an.
Wołam cię.

5. anfemgen nie ma takiego czasownika - tu chodziło chyba o anfangen - zaczynać (się)
Der Unterricht fängt um 8 Uhr an.
Lekcja zaczyna się o 8.

6. aufstehen - wstawać
Am Freitag bin ich um 7 Uhr aufgestanden.
W piątek wstałem o 7.

7. anfraumen - tu chodziło chyba o aufräumen - sprzątać
Heute räume ich mein Zimmer auf.
Dzisiaj sprzątam mój pokój.

8. aufwachen - budzić
Mein Bruder habe mich um 9 Uhr aufgewacht.
Mój brat obudził mnie o 9.

9. aufmachen - otwierać
Mach das Fenster auf!
Otwórz okno!

10. aussehen - wyglądać
Du siehst nicht gut aus.
Nie wyglądasz dobrze.

11. ausmachen - wyłączać/gasić
Meine Mutter macht das Licht aus.
Moja mama wyłącza światło.

12. fernsehen - oglądać telewizję
Am Nachmittag sehe ich fern.
Popołudniu oglądam telewizję.

13. mitnehmen - zabierać (coś kogoś) ze sobą
Ich nehme einen Regenschirm mit.
Zabieram ze sobą parasol.

14. mithaben - mieć coś przy sobie
Ich habe kein Geld mit.
Nie mam przy sobie pieniędzy.

Mam nadzieję, że o takie zdania chodziło - pozdrawiam:)
4 4 4
2010-01-17T14:35:10+01:00
1. Der Bus fährt um zehn Uhr ab.
Autobus odjeżdża o godzinie 10.

2. Ich schreibe die Hausaufgaben ab.
Ja przepisuję zadanie domowe.

3. Ich ziehe mir der Jeans an.
Ubieram się w dżinsy.

4. Ich rüfst meinem Freund an.
Zadzwonię do mojego kolegi.

5. Der Film um 20 Uhr an.
Film zaczyna się o 20.

6. Heute stande ich um 8 Uhr auf.
Dzisiaj wstałam o godzinie 8.

7. Heute räumt mein Bruder ihn Zimmer auf.
Dzisiaj mój brat sprząta pokój.

8. Meine Mutter wacht mich um 7 Uhr auf.
Moja mama obudziła mnie o 7.

9. Du machst Tür auf.
Ty otworzyłeś drzwi.

10. Sie sehen nicht gut aus.
Oni nie wyglądają dobrze.

11. Meine Mutter macht das Licht aus.
Moja mama wyłącza światło.

12. Mein Opa siht am Abend fern.
Mój dziadek ogląda wieczorem telewizję.

13. Ich nehme ein Pulii mit.
Zabieram ze sobą sweter.

14. Ich habe zwei Karten mit.
Mam przy sobie dwa bilety.
3 3 3