Odpowiedzi

2010-01-17T13:13:44+01:00
To będzie przykład;))

Katarzyna Cerbin Poznań, dnia 30 kwietnia 2007 r
os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania
60- 687 Poznań
tel. domowy: (061) xxxxxxx
e – mail: [email protected]


Dyrekcja
VI Liceum Ogólnokształcącego
im. I. J. Paderewskiego
ul. Krakowska 17a
61-889 Poznań

PODANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu fotograficznym w VI Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Moją prośbę motywuję chęcią pogłębienia wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce na poziomie gimnazjalnym. Matematyka, geografia, informatyka czy fizyka nie sprawiają mi trudności. Z chęcią przystąpię do kontynuacji nauki języków obcych. Język angielski interesuje mnie od 7 lat, natomiast języka niemieckiego uczę się już 2 lata. Z obu języków otrzymuje bardzo dobre oceny.

Pragnę nadmienić, że podczas nauki w Gimnazjum nr 12 przez trzy lata byłam przewodniczącą klasy, a w czasie wolnym od nauki uczęszczałam na zajęcia dodatkowe z fotografii . Udzielałam się również w Samorządzie Szkolnym i Klubie Humanitarnym. Od klasy pierwszej redagowałam szkolny miesięcznik.Poprze robienie i dawanie zdjęć do tego miesięcznika. Przez trzy lata uczęszczałam również na zajęcia sportowe, m.in. z piłki siatkowej, piłki ręcznej, aerobicu, tańca towarzyskiego i nowoczesnego. Znalazłam się w szkolnej reprezentacji dziewcząt, brałam udział w zawodach.
Byłam również na zawodach z fotografii i zajęłam 1 miejsce.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie złożonego przeze mnie podania.

Z wyrazami szacunku:

Katarzyna Cerbin
1 4 1
2010-01-17T13:17:15+01:00
Jan Kowalski Kraków, 27. 05. 2007 r.
Ul. Kwiatowa 15
34-567 Kraków
tel. xxx
e-mail: [email protected]

Dyrekcja Szkoły Średniej o profilu fotograficznym
im. Marii Konopnickiej w Krakowie.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Szkoły Średniej o profilu fotograficznym.
Prosbę swą motywuję tym, iż w bierzącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami, W roku 2005 zajęłam II miejsce w Konkursie Fotograficznym' ŻABKA'.
Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.


JAn Kowalski


ZAŁĄCZNIKI:
-życiorys;
-kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;
-dyplom z Konkursu Fotograficznego' ŻABKA'
-wyniki egzaminu gimnazjalnego.
2 1 2