Pojęcja : bohater kafkowski , sytuacja kafkowska , powieść-parabola , imagizm , obiektywny korelatyw , akmeizm , awangarda,poezja intelektualna , futuryzm , dadaizm , surrealizm , eksperyment typograficzny . mozna to zrobic , np. na portalwiedzy.onet.pl z gory thx.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:43:34+01:00
Bohater kafkowski - energiczny bankier, który z uporem dąży do wyjaśnienia istoty procesu będącego, jego zdaniem, nieporozumieniem.

sytuacja kafkowska - pop. absurdalna, koszmarna, w istocie swej niepojęta, a zmuszająca do działań, których prawdziwy sens pozostaje nieodgadniony.

powieść - wielowątkowy utwór narracyjno-fabularny, najczęściej pisany prozą.
parabola,in. przypowieść - dydaktyczny utwór epicki, wierszowany lub prozaiczny.

imagizm - ruch poetycki w Anglii i Stanach Zjednoczonych na początku XX w., domagający się wyrazistości obrazu, precyzji intelektualnej i stylistycznej zwięzłości przy jednoczesnej pełnej swobodzie wyboru tematu i form poetyckich.

obiektywny korelatyw - nie musi być poetycki. Ma stricte poetyckie, obrazy i symbole.

akmeizm - kierunek w poezji rosyjskiej, ukształtowany na początku XX w., przeciwstawiający się symbolizmowi, zmierzający do ukazywania piękna świata realnego, do konkretności i wyrazistości opisu.

awangarda - 1. grupa osób, zwykle artystów, których twórczość lub działalność w jakiejś dziedzinie jest nowatorska i niekonwencjonalna; forpoczta. 2. ogól zróżnicowanych tendencji w sztuce XX w., zwłaszcza w pierwszym dwudziestoleciu, odznaczających się radukalnym nowatorstwem, skłonnością do eksperymentu; awangardyzm. 3. oddział żołnierzy ubezpieczający od przodu maszerującą kolumnę; straż przednia, forpoczta.

poezja intelektualna - wyrosła z europejskiego barokowego niepokoju.

futuryzm - kierunek w sztuce, literaturze, muzyce, teatrze i filmie rozwijający się na początku XX w., głównie we Włoszech i w Rosji, zrywający z wszelką tradycją, wyrażający fascynację dynamizmem wielkomiejskiego życia, techniką i mechanizacją.

dadaizm - awangardowy kierunek artystyczny rozwijający się w latach 1915-1924, będący negacją dotychczasowej sztuki, uznanych norm społecznych, obyczajowych i estetycznych, odrzucający wszelkie rygory i autorytety na rzecz swobodnych skojarzeń, fantazji i absurdalnego dowcipu; dada.

surrealizm - kierunek w literaturze, sztukach plastycznych i filmie powstały ok. 1920 r. we Francji, dążący do uniezależnienia wyobraźni artysty od reguł logicznego myślenia i wszelkich norm estetycznych i moralnych, posługujący się absurdalnym i makabrycznym żartem, parodią, groteską; nadrealizm

eksperyment typograficzny - na nim często opierają się prace twożywa.