1.Co to znaczy, ze roztwór jest 2 molowy?
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 20g substancji w 20g alkoholu.
3.Oblicz stęzenie procentowe roztworu saletry otrzymanego po dodaniu jeszcze 5g tej saletry do 50g roztworuo stęzeniu 20%.
4.Oblicz stężenie molowe roztworu, który zawiera 8g wodorotlenku sodu- NaOH-w 200cm³ roztworu.
5.Ile moli NaBr znajduje sie w 0,5dm³ roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm³?
6.W jaki sposób przygotujesz 200g wodnego roztworu cukru o stężeniu 15%?
a)odczynniki
b)przyrządy
c)obliczenia
d)czynności.

1

Odpowiedzi

  • Ilys
  • Rozwiązujący
2010-01-17T14:55:57+01:00
1. To znaczy że na 1 dm3 roztworu przypadają 2 mole substancji.
2. mr-masa rotworu
mr= 20g+20g
mr=40g
Cp-stężenie procentowe
Cp=20/40 * 100%
Cp= 50%
3.ms-masa substancji rozpuszczonej
Cp=ms/mr * 100% | *mr
Cp*mr=ms*100% | :100%
ms= (Cp*mr) : 100
ms =(20*50) : 100%
ms=10g
ms2=10g + 5g
ms2=15g
mr2=50g + 5g
mr2=55g
Cp=15g/55g * 100%
Cp = 27(27)%
4. Cm-stężenie molowe
V=200cm3=0,2dm3
n=?
Mm= 23+1+16
Mm=40g/mol
n=8/40
n=0,2mola
Cm=0,2/0,2
Cm=1mol/dm3
5. n=?
V=0,5dm3
Cm=0,1mola/dm3
Mm=103g/mol
Cm=n/V | *V
n=Cm*V
n=0,1*0,5
n=0,05 mola
6. a nad tym jeszcze pomyślę