Odpowiedzi

2010-01-17T15:58:45+01:00
Gdy słyszymy słowo głód, z reguły na myśl przychodzą nam obrazy pokazywane przez różne stacje telewizyjne: dzieci cierpiące z niedożywienia w Afryce bądź Azji. Niestety ten straszny problem jest także tuż obok nas.

Statystycznie, niedożywionym lub głodnym jest dziecko naszych znajomych z sąsiedztwa, które poszło dziś do szkoły nawet bez jednej, najmniejszej kanapki. Według ostatnio przeprowadzonych badań ok. 30-70% polskich dzieci w wieku szkolnym jest niedożywionych. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności – godności, która przysługuje każdemu człowiekowi i która wpływa na prawidłowy udział w życiu społecznym.

Problem głodu w Polsce to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny. To w głównej mierze problem moralny, który zmusza nas do podjęcia wszystkich możliwych kroków, zmierzających do zmniejszania jego skali, jak i zwalczania jego powstawania.

Zjawisko niedożywienia dotyczy ogromnej liczby dzieci i młodzieży. Prawie co trzeci uczeń w Polsce rozpoczyna naukę na czczo. Najbardziej narażone na ubóstwo są dzieci w wieku do lat 15. One nie mają wpływu na wybór rodziny, w jakiej się wychowują… Większość z nich wzrasta w rodzinach żyjących na granicy ubóstwa, rodzin osób bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych i patologicznych.

Wszyscy wiemy, że prawidłowe odżywianie warunkuje zdrowie, optymalny rozwój fizyczny i intelektualny oraz dobre samopoczucie. W takiej sytuacji potrzeba dożywiania przeradza się z odruchu serca w odpowiedzialne zachowanie wobec dzieci i młodzieży.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T19:05:28+01:00
Mam te ćwiczenia Puls Ziemi, nauczycielka podyktowała nam tak :
Np. Bankructwo właścicieli fabryk doprowadza do wzrastającego bezrobocia, a to oznacza nie wystarczającą ilość pieniędzy na zakup żywności, co w efekcie prowadzi do głodu i niedożywienia.