Odpowiedzi

2010-01-17T14:56:01+01:00
Obiekt astatyczny - może być interpretowany jako posiadający co najmniej jedno całkowanie nie zamknięte sprzężeniem zwrotnym.

Obiekt – wyodrębniony element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu.

Obiekt statyczny - w programowaniu, obiekt wbudowany, który nie może być edytowany
3 2 3