Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T13:16:31+01:00
-elementów upostaciowionych
-osocza czyli elementu części nieupostaciowionej.
Z tego zbudowana jest krew.
Tkanka:
-Leukocyty
-erytrocyty
  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T13:17:21+01:00
A)Krwinki czerwone (erytrocyty) to elementy bezjądrzaste zawierające we wnętrzu barwnik krwi - hemoglobinę. Mają postać krążków dwuwklęsłych.
b)Krwinki białe są komórkami z jądrami i ze względu na zawartość ziarnistości w cytoplazmie lub ich brak dzieli się je na granulocyty i agranulocyty.
c)Płytki krwi (trombocyty) w swoim wnętrzu zawierają lipoproteinowy składnik trombokinzay - enzymu wyzwalającego proces krzepnięcia krwi. Są one fragmentami macierzystych komórek szpiku kostnego - megakariocytów.
Osocze jest płynem zawierającym wodę, białka i niskoprocentowe związki, jak: elektrolity, glukoza, reszta azotowa itp.
  • kl13
  • Początkujący
2010-01-17T14:02:27+01:00
Układ krwionośny jest zbudowany z serca oraz naczyń krwionośnych. Tętnice wyprowadzają krew z serca do tkanek, natomiast żyły zbierają krew z tkanek i wprowadzają ją do serca. Znajdujące się pomiędzy tętnicami a żyłami naczynia włosowate (włośniczki) stanowią jedyne miejsce w organizmie, w którym zachodzi wymiana substancji między krwią a płynem tkankowym, otaczającym wszystkie komórki ciała.
1 5 1