Notatka: Powstanie Stanów Zjednoczonych. 1.Kolonie Brytyjskie w Nowym Świecie. 2.Narastanie Konfliktu między koloniami a Koroną Brytyjską 3. Wojna o Niepodległość 4.Ustrój nowego państwa

Wielka rewolucja francuzka w 1789-1799. 1.Monarchia parlamentarna. 2.Monarchia konstytucyjna 3.Dyktatura jakobinów 4.Rządy dyrektoriatu

Proszę o pomoc bo to na jutro

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T15:12:39+01:00
Mieszkańcy kolonii brytyjskich byli niezadowoleni z powodu ograniczania ich praw i rozwoju gospodarczego.
4 lipca 1776 roku ogłoszono Deklarację niepodległości i utworzono Stany Zjednoczone.
3. W wojnie o niedpodległośc Stanów Zjednoczonych brali udział liczni ochotnicy a w tym Polacy Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski
1 4 1