Odpowiedzi

2010-01-17T13:30:06+01:00
Sin^2+cos^2=1
sin=3cos
to jest uklad rownan


cos=3
sin= 9

tg=sin/cos
ctg=cos/sin


tg=3
ctg=1/3
2010-01-17T13:31:48+01:00
Sinα=3cosα

z jedynki trygonometrycznej:
sin²α+cos²α=1
(3cosα)²+cos²α=1
10cos²α=1
cos²α=1/10 i α jest kątem ostrym, więc
cosα=1/√10=√10/10

sinα=3cosα=(3√10)/10

tgα=sinα/cosα=(3√10/10)/(√10/10)=3

ctgα=1/tgα=1/3