1. uzupełnij najważniejsze informacje.
romantyzm rozpoczął się około ........ roku.
W sztuce epoko romantycznej na pierwszy plan wysunęły się ..............,...............,..............,..........
Artyści inspirowali się .............,..............,...............,............,.........
Romantycy przejęli .............. formy ............., ale wypełniali je ..................
Kładli nacisk na ............... i .......................
Popularnym instrumentem stał się ..........................
wielkim uznaniem cieszyli się mistrzowie gry na tym instrumencie, czyli ..............
wybitnymi polskimi kompozytorami i instrumentalistami byli: pianista ..................... i skrzypek ..........................

2. Kogo dotyczy podana informacja ? Zapisz imię i nazwisko kompozytora w kratkach poniżej.
Polski twórca pieśni romantycznej i polskie opery narodowej.
[] [] [] [] [] [] [] [] [] (przerwa pomiędzy imieniem a nazwiskiem)[] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Wzorując się na ćwiczeniu 2, zredaguj jednozdaniową informację o Fryderyku Chopinie.

Dam naj ! ;>

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:02:46+01:00
ROMANTYZ TRWAŁ DO KOŃCA XVIIIw W XIX w dokonał przełomu we wszystkich dziedzinach życia. Był okresem gruntownej przemiany kultury.kompozytorzy romantyczni potrzebowali do swych nowych dzieł nowej orkiestry,która ukazywała by wieksza niz do tychczs skale ich muzyki wywoływali jeszcze potężniejsze brzmienie pokazywali bardziej zróznicowane barwy.Romantyrm to okres największego rozwoju ,liryki wokalnej i pieśni słownej\
w romantyzmie duza role dogryław fortepian na fortepianach powstawały dzieła maonumentralne.
22 1 22