` Pilnie na teraz.!
Dam naj.

Chemia kl.1 ,,Nowa Era '' s. 44
krzyżówka.
1)
3.Co to gamma ?
4. Co to Beta ?
5. Co to ALFA .?
6.CO TO NEUTRON ?
7.CO TO ATOM ?
8. CO TO PROTON .?
9.CO TO ELEKTRON ?
10.CO TO JĄDRO .?
11.CO TO RAD JĄDROWY?

3.Wyjaśnij ,czy masa naturalnych izotopów pierwiastków promieniotwórczych pozostaje niezmieniona.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T15:28:06+01:00
• pyt. 3, 4 i 5

α, β i γ (alfa, beta i gamma) to rodzaje promieniowania.

- Promienie α mają najmniejszy zasięg i przenikliwość. Można się przed nimi ochronić kartką papieru.
- Promienie β przenikają przez 1-2 centymetrową warstwę ludzkiego ciała lub wody. Zatrzymuje je płytka wykonana z glinu o grubości kilka milimetrów.
- Promienie γ (fale elektromagnetyczne) mają największy zasięg i przenikliwość. Zatrzyma je gruba płyta z betonu lub ołowiu.

• pyt. 6
Neutron wchodzi w skład jądra atomowego. Jego masa jest w przybliżeniu równa 1 unit. Ma ładunek elementarny równy 0 (czyli jest elektrycznie obojętny).

• pyt. 7
Atom to najmniejsza część pierwiastka posiadająca wszystkie jego właściwości. Zbudowana jest z protonów (p⁺), neutronów (n⁰) i elektronów (e⁻). Atom jest obojętny elektrycznie (liczba p⁺ = liczba e⁻).

• pyt. 8
Proton wchodzi w skład jądra atomowego. Jego masa jest w przybliżeniu równa 1 unit. Ma ładunek elementarny +1.

• pyt. 9
Elektron ma ładunek elementarny -1. Jego masa jest ok. 1840 razy mniejsza od masy protonu. Elektrony nie wchodzą w skład jądra atomowego. Krążą po powłokach elektronowych wokół jądra.

• pyt. 10
Jądro atomowe to najbardziej wewnętrzna część atomu zawierająca nukleony (nukleony-protony i neutrony). Jest w nim skupiona prawie cała masa atomu. Jądro posiada ładunek dodatni.

2 4 2