A) Obwód podstawy graniastosłupa prostego wynosi 3,5 cm Oblicz piole powierzchi bocznej tego granaiastosłupa.

B)Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm* wysokośc graniastosłupa wynosi 5cm , a obwód podstawy jest rowny 20cm jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa ?

* cm kwadratowych

1

Odpowiedzi

2010-01-17T13:32:27+01:00
A] czy na pewno nie podano wysokości tego graniastosłupa?

graniastosłup prosty ma prostokątne ściany
więc:
h=wysokość bryły
pole boczne=3,5hcm²
b]pole całkowite= pole podstaw+pole boczne
pole boczne=20×5=100cm²
czyli pole 2 jednakowych podstaw=120-100=20cm²
pole 1 podstawy=20:2=10cm²