1. Omów budowę i funkcję droga oddechowej .
2. W jaki sposób powstaje głos i od czego zależy jego natężenie ?
3. Skąd bierze się różnica w obwodzie klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu ?
4. Dlaczego Płuca są uważana za właściwy narząd wymiany gazowej ?
5. Wyjaśnij na czym polega istota procesu oddychania ?
6. jakie mogą być przyczyny powstawanie chorób układu oddechowego ?
7. Dlaczego gruźlica zaliczana jest do chorób społecznych ?
8. W jaki sposób należy zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób dróg oddechowych ?
9. Jaki wpływ na zdrowie człowieka wywiera palenie tytoniu ?
10. Zwróć uwagę, że palenie tytoniu powoduje podobne stany chorobowe jak zanieczyszczenia powietrza. Spróbuj wyjaśnić dlaczego się tak dzieje.
11. Jak sądzisz, jakie działania należy podjąć, aby zmniejszać liczbę zachorowań na nowotwory płucne

1

Odpowiedzi

2010-01-17T13:34:47+01:00
1. Budowa:
Drogi oddechowe :
- Jama nosowa/ ustna
- Gardło
- Krtań
- Tchawica
- Oskrzela
Funkcje :
- pobieranie powietrza
- oczyszczanie
- ogrzewanie