Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-17T13:55:50+01:00
Kultura karolińska
a) szkolnictwo :
- siedem sztuk wyzwolonych: trivium (gramatyka, retoryka, dialektyka), quadrivium (arytmetyka, geometria, astronomia, muzyka)
- reforma szkolnictwa (Karol Wielki zorganizował na swoim dworze szkołę pałacową i polecił aby w całym cesarstwie przy każdej katedrze i klasztorze istniały szkoły) - powstały dwa rodzaje szkół - przyklasztorne i katedralne (przy diecezjach), gdzie nauczano czystą łacinę oraz szkoła pałacowa dla dworzan
b) piśmiennictwo - wielkim dziełem Karola była reforma pisma. Język łaciński został oczyszczony z naleciałości i zbliżył się do dawnej klasycznej formy:
- wprowadzono minuskułę karolińską
- rozwój historiografii (np. Einhard - "Żywot Karola Wielkiego"
- rozpowszechnienie kopiowania tekstów w skryptach
c) sztuka:
- luminatorstwo - malarstwo książkowe - ozdabianie dużych liter i marginesów w księgach
- malarstwo - przede wszystkim freski (malarstwo ścienne)
- mozaiki
d) architektura - wzorowana na antycznej (bazyliki) i biznatyjsko-raweńskiej (kaplica w pałacu Karola w Akwizgranie)

2 5 2