Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:40:25+01:00
Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne

-prawo do życia;
-prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;
-prawo dobrego życia
-prawo do obywatelstwa