Odpowiedzi

2010-01-17T13:44:26+01:00
Są to zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek,

RH- Rhesus- białka D, c, C, E, e
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:46:47+01:00
Grupy krwi wyodrębnia się na podstawie obecności lub braku na powierzchni erytrocytów ( czerwonych krwinek) specyficznych cząsteczek. Rh jest to czynnik który także może występować na powierzchni erytrocytów. Jeśli ten czynnik występuje oznacza się go jako +, natomiast jeśli on nie występuje oznacza się go - .
2 4 2
2010-01-17T18:31:36+01:00
Grupa krwi=Wyróżnia się podstawowe 4 grupy krwi A,B,AB,0. Wyodrębniono je na podstawie obecności lub braku na powierzchni erytrocytów specyficznych cząsteczek, zwanych antygenami. Osoba która ma antygen A, posiada grupę krwi A, itd. Grupę krwi 0 mają ludzie u których nie ma żadnych z tych antygenów.

RH= u wielu osób na powierzchni erytrocytów znajduje się również czynnik Rh. Ich krew oznacza się jako Rh+. Jeśli czynnik ten nie występuje, krew ma oznaczenie Rh-.