Uzupełnij notatkę.
Temat:CESARSTWO RZYMSKIE

W 30r.p.n.e. w Rzymie rządy objął...... .Zachował on w państwie
pozory funkcjonowania republiki.Pozostawił...... i podstawowe urzędy.W rzeczywistości cała władza znalazła się w rękach monarchy,który nosił przydomek........ .Stworzony przez niego system rządów nazwano....... . Władca ogłosił.......,czyli pokój w części świata opanowanej przez Rzymian.Jednak imperium nadal prowadziło...... z wrogami zewnętrznymi.Granicę cesarstwa na wschodzie Europy ustalono wówczas na ....... i Renie.W II w.n.e. cesarz......... podporządkował sobie plemiona Daków.Do największych osiągnięć starożytnych budowniczych należą rzymskie........ i mosty.Wszystkie miasta Italii były połączone z ........ za pomocą rozwiniętej sieci komunikacyjnej.Pozwalało to m.in. na szybkie przemieszczanie się.......... . Na podbitych terytoriach zachodził proces........... .Tamtejsze ludy przejmowały elementy kultury.......... i języka............. . Aby obronić się przed najazdami barbarzyńców,wzdłuż granic Imperium Rzymskiego wznoszono fortyfikacje zwane....... .
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T13:57:37+01:00
W 30r.p.n.e. w Rzymie rządy objąłOKTAWIAN .Zachował on w państwie
pozory funkcjonowania republiki.Pozostawił Zgromadzenie ludowe i podstawowe urzędy.W rzeczywistości cała władza znalazła się w rękach monarchy,który nosił przydomek AUGUSTUS (wywyzszony przez bostwo .Stworzony przez niego system rządów nazwano pryncypatem . Władca ogłosiłpax romana ,czyli pokój w części świata opanowanej przez Rzymian.Jednak imperium nadal prowadziło wojne z wrogami zewnętrznymi.Granicę cesarstwa na wschodzie Europy ustalono wówczas na ....... i Renie.W II w.n.e. cesarz......... podporządkował sobie plemiona Daków.Do największych osiągnięć starożytnych budowniczych należą rzymskie akwedukty i mosty.Wszystkie miasta Italii były połączone z prowincjami za pomocą rozwiniętej sieci komunikacyjnej.Pozwalało to m.in. na szybkie przemieszczanie się.......... . Na podbitych terytoriach zachodził proces romanizacja .Tamtejsze ludy przejmowały elementy kultury rzymskiej i języka lacinskiego . Aby obronić się przed najazdami barbarzyńców,wzdłuż granic Imperium Rzymskiego wznoszono fortyfikacje zwane ... .
69 1 69