Dwie drużyny dzieci wzięły udział w konkurencji przeciągania liny. W pierwszej drużynie było troje dzieci, a w drugiej czworo ale młodszych. Każde dziecko z pierwszej drużyny ciągnęło linę z siłą 75N A KAŻDE DZIECKO Z DRUGIEJ DRUŻYNY CIĄGNĘŁO LINĘ Z SIŁĄ 60N. OBLICZ WARTOŚĆ SIŁY WYPADKOWEJ. KTÓRA Z DRUŻYN OKAZAŁA SIĘ SILNIEJSZA ???

3

Odpowiedzi

2010-01-17T13:54:57+01:00
Drużyna 1 - 225N
drużyna 2 - 240N
Fw=F1-F2
Fw=240N-225N=15N

Drużyna 2 była silniejsza.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:10:21+01:00
W pierwszej drużynie było 3 dzieci, każde ciągnęło z siłą 75N, czyli w sumie użyta siła to:
F1 = 3 * 75N = 225N

W drugiej drużynie było 4 dzieci, każde ciągnęło z siłą 60N, czyli całkowita siła drużyny to:
F2 = 4 * 60N = 240N

Siła wypadkowa F = F2 - F1 = 240N - 225N = 15N w stronę drużyny drugiej, która była silniejsza (właśnie o 15N)
11 4 11
2010-01-17T15:34:10+01:00
F₁ = 75 * 3 = 225 N ( drużyna I )
F₂ = 60 * 4 = 240 N ( drużyna II )
Fw = F₂ - F₁
Fw = 240 N - 225 N
Fw = 15 N

Odp. : Silniejsza okazała się drużyna II .
4 5 4