Wiking klasa III
str. 46-49

lub odpowiedź na pytania:
1.Wymień zakłady przemysłowe działające na Wyzynie Śląskiej, które wytważają duże ilości zanieczyszczeń gazowych, przenikających do atmosfery.
2. Wyżyna śląska jest obszarem ekologicznego zagrożenia. wyjaśniej termin.
3. wymień zakłady przemysłowe działające na wyżynie śląskiej, które wytwarzają i składają na powierzchni duże ilości odpadów stałych.

pomocy !!! dam naj :]

1

Odpowiedzi

2010-01-17T14:24:34+01:00
1.Wymień zakłady przemysłowe działające na Wyzynie Śląskiej, które wytważają duże ilości zanieczyszczeń gazowych, przenikających do atmosfery.
2. Wyżyna śląska jest obszarem ekologicznego zagrożenia. wyjaśniej termin.
3. Wymień zakłady przemysłowe działające na wyżynie śląskiej, które wytwarzają i składają na powierzchni duże ilości odpadów stałych.

1. zakłady nawozów azotowych i fosforowych, zakłady włókien sztucznych i kauczuku.
2. Dymiące hałdy i liczne zapadliska zatruwają powietrze podczas spalania i chemicznej przeróbki węgla, do atmosfery dostają się trujące gazy i pyłki, które z opadami atmosferycznymi przedostają się do gleby.
3. Zakłady Górniczo-Hutnicze [górnictwo rud cynku i ołowiu, hutnictwo żelaza].
11 4 11