1.wykonano cztery doświadczenia działają kwasem siarkowym na cynk. otrzymano następujące ilości wodoru: w pierwszym 11.2dm3, w drugim 0.25mola, w trzecim 0.1g , w czwartym 2.4 * 10 do potęgi 23 cząsteczek w warunkach normalnych. w którym doświadczeniu użyto najwięcej cynku?
2.w których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem:
a)masy gazów są równe
b)objętości gazów są równe
c)liczby moli gazów są równe?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T18:55:07+01:00
1 zadanie.

Zn+ H₂SO₄--->ZnSO₄+ H₂

M molowa cynku= 65,39gm/mol

I probówka

65g- 22,4dm3 ( 65g cynku daje 22,4 dm3 wodoru)
x- 11,2dm3

x= 32,5g

II probówka

65g- 1mol (65g cynku daje jeden mol wodoru)
v- 0,25mola

v= 16,25g

III probówka

65g- 2g (65g cynku daje 2g wodoru)
y- 0,1g

y= 3,25g

IV probówka

65g- 6,02*10^23 (65g cynku daje 6,02*10^23 cząsteczek)
z- 2,4*10^23

z= 26g

Najwięcej cynku użyto w 1 doświadczeniu, gdzie powstało 11,2dm3 wodoru.

2 Zadanie.

Odp C- objętość jest wprost proporcjonalna do liczby moli.
2 5 2