W pewnym gim. są 3 klasy trzecie. W klasie 3a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w kl. 3b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej kl., a w kl. 3c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej kl..Jaki procent klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:05:54+01:00
Ilość dziewczyn w 3a 16
ilość dziewczyn w 3b 21
ilość dziewczyn w 3c 13

16+21+13= 50 ilość wszystkich dziewczyn

50+16+7+12= 85 ilość wszystkich uczniów


50/85= 58,8% w przybliżeniu

2010-01-17T14:09:54+01:00
IIIa
50% ----- 16 liczba dziewczyn 32-16=16
100% ---- 32

IIIb
25% ----- 7 liczba dziewczyn 28-7=21
100% ----- 28

IIIc
48% -----12 liczba dziewczyn 25-12=13
100% ----- 25

liczba uczniów 32+28+25=85
liczba dziewczyn ogólnie 16+21+13=50

100%-----85
x%----- 50

x≈59%

Procent dziewczyn to ok 59%
2010-01-17T15:10:35+01:00
Klasa 3a:
16 chłopców = 50% klasy
16 dziewczyn = 50% klasy

klasa 3b:
7 chłopców = 25% klasy
21 dziewczyn = 75% klasy

klasa 3c:
12 chłopców = 48% klasy
13 dziewczyn = 52% klasy

Dziewczęta: 16 + 21 + 13 = 50
Chłopcy: 16 + 7 + 12 = 35
Wszystkich = 50 + 35 = 85

(50 * 100%) : 85 = 58,88 %

W przybliżeniu 58%