Napisz siedem sakramentów świętych i do każdego z nich napisz przynajmniej 3 rzeczy, które czyni w nich Jezus np:

CHRZEST-uwalnia od grzechy pierworodnego
-daje łaskę uświęcającą
-czyni dzieckiem Boga
BIERZMOWANIE-...
-...
-...
...

Z GÓRY DZIĘKI:)

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T14:08:12+01:00
Bierzmowanie:
- zostajemy oświeceni łaską Ducha Św.
-możemy być rodzicami chrzestnymi
-możemy w pełni korzystać z darów Ducha Św

Eucharystia:
- przyjmujemy ciało i krew Pana Jezusa
- utrzymujemy większa więź z Jezusem

Pokuta:
-wynagradzamy Bogu nasze grzechy

Kapłaństwo:
-Jezus chce byśmy go naśladowali i głosili słowo Boże

Małżeństwo:
- nasilenie więzi między kobieta a mężczyzną
- wychowywanie potomstwa
6 2 6
2010-01-17T14:11:45+01:00
Chrzest
- uwolnienie od grzechu pierdorodnego
- stanie się dzieckiem Boga
- otrzymanie imienia 1 (czasem 2)
Bierzmowanie
- wstąpienie Ducha Świętego
- otrzymanie imienia 3
- danie łaski uświęcającej
Eucharystia
- ustanowienie Eucharystii
- przemienienie
- komunia święta
Pokuta
- spowiedź
- żal za grzechy
- zadośćuczynienie
Namaszczenie chorych
- danie łaski uświęcającej
- odpuszczenie grzechów
- pozwolenie umrzeć w pokoju
Kapłaństwo
- odprawianie Mszy Św.
- udzielanie sakramentu pokuty
- udzielanie komuni św.
Małżeństwo
- miłość
- wierność
- uczciwość małżeńska
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:24:02+01:00
1. Eucharystia - Jednoczy wiernych z Ofiarą Chrystusa, obdarza miłością, uzdalnia do miłości...
2. Bierzmowanie - Umacnia łaskę chrztu, daje Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem, wspomaga świadectwo wiary...
3. Chrzest - Gładzi grzech pierworodny, jednoczy ze sobą, obdarza łaską uświęcającą, włącza do wspólnoty Kościoła
4. Małżeństwa - Ubogaca wspólnotę życia i miłości, pomnaża dobro współmałżonków, błogosławi zrodzeniu i wychowaniu potomstwa...
5. Namaszczenie Chorych - Umacnia osoby dotknięte chorobą, uzdalnia ich do łączenia cierpień z męką Chrystusa...
6. Kapłaństwa - Obdarza udziałem w kapłaństwie urzędowym oraz wykonywaniem posług wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie...
7. Pokuty i Pojednania - Obdarza Bożym przebaczeniem, jednoczy z Kościołem...
23 4 23