Odpowiedzi

2010-01-17T14:13:30+01:00
1.Euklides z Megary:Nie można rozumować przez analogię.
Arystoteles:w definicji człowieka jako „istoty rozumnej” – „istota” jest nazwą nadrzędnej kategorii, a "rozumna" określa właściwość, która wyróżnia człowieka spośród innych istot.
2.Prawo rzymskie:nie wszystko jest dozwolone, to znaczy że w państwie rzymskim nie można było robić tego co się komuś podobało, tylko to co było spisane w prawie rzymskim.