2 zadania. Proszę o szybkie odpowiedzi wraz z obliczeniami.

Zadanie1:
W klasie pierwszej 2/9 [ułamek] ogólnej liczby uczniów otrzymało z pracy klasowej z matematyki oceny bardzo dobre, a 75% pozostałej liczby uczniów oceny dobre. Ilu uczniów było w tej klasie, jezeli wiadomo, że ocen dobrych było o 13 więcej niż ocen bardzo dobrych.?

Zadanie2:
W księgarni było 2490 egzemplarzy pewnej ksiązki wydanej w twardej i miękkiej oprawie. Ile ksiązek było w twardej, a ile w miękkiej oprawie, jeżeli 6,5% liczby ksiązek w twardej oprawie stanowiło tyle samo co 8,5% liczby książek w miękkiej oprawie.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:08:01+01:00
Zad1
x-liczba uczniów
2/9*x = l. uczniów którzy otrzymali 5
7/9x*0.75= l.uczniów którzy otrzymali 4 (7/9 bo 1-2/9 = 7/9)

czyli trzeba ułożyć równanie:
(liczba czwórek= liczbie piątek+13)
7/9x * 0,75 = 2/9x + 13
7/12x - 2/9x = 13
13/36x=13 / podzielić równanie przez 13/36
x=36
Uczniów w klasie było 36.


Zad2
2490 - l.egzemplarzy
x- l.egzemplarzy w twardej oprawie
y- l.egzemplarzy w miękkiej oprawie

x+y=2490
6,5% *x = 8,5% *y

x+y=2490
0.065*x = 0.085*y

x=2490-y (wyznaczasz x)
0.065*(2490-y) = 0.085*y
161,85-0.065*y = 0.085*y
161,85 = 0.085*y + 0.065*y
161,85 = 0,15y (podzielić przez 0,15)
1079 = y

x+y=2490
x+1079=2490
x=2490-1079
x=1411

ksiązek w twardej oprawie- 1411
ksiązek w miękkiej oprawie- 1079

mam nadzieję że wyszło dobrze:)