Zad 1)
Obwod prostokata jest rózny 40cm. Jesli jeden bok zwiekszymy o 4cm, drugi zaś zmniejszymy o 5cm, to powstanie kwadrat. Oblicz dłgosc boków prostokąta.

Zad 2)
W klasie IIB jest o 25% wiecej osób niz w IIA. W sumie w tych klasach jest 45 osób. Ilu uczniów liczy kazda z tych klas ?

Zad 3)
W wojewodztwie dolnosląskim mieskza o ok. 36% wiecej osób niz w pomorskim. W sumie w tych województwach mieszka ok. 52 mln osób. O ile wiecej osób mieszka w woejwodztwie dolnosląskim niz w pomorksim ?

2

Odpowiedzi

2010-01-17T14:22:30+01:00
Zad.1.

Rozumiem, że obwód jest równy 40 więc

pierwszy bok prostokąta x

drugi bok prostokąta y

2x+2y=40

pierwszy bok po zmianie x+4
drugi bok po zmianie y-5

x+4=y-5/-4
x=y-12(y-1)+2y=40
2y-2+2y=40/+2
4y=42/:4
y= 10,5cm

x=10,5-1=9,5cm

Boki prostokąta wynoszą9,5cm i 10,5cm

zad.2.

Ilość osób w IIa: x
Ilość osób w IIb: 1,25x

x+1,25x=45
2,25x=45/:2,25
x=20

W kalsie IIa jest 20 osób, a w IIb 20+25% razy 20=20+5=25

Zad.3.

Ilość osób w pomorskim x
ilość osób w dolnośląskim x+36%x= 1,36x

x+1,36x=52 000 000
2,36x = 52 000 000 /:2,36
x =22033898- pomorskie
1,36 razy 22033898=29966101- dolnośląskie

29966101-22033898= 7932203

W dolnośląskim mieszka o 7932203 więcej osób.
2010-01-17T15:01:31+01:00
Zad.1
x- długość boku dłuższego
y- długość boku krótszego

2x+2y+40
2(x-5)=2(y+4)

2x+2y+40
2x-10=2y+8

2x+2y=40
2x-2y=10+8

2x+2y=40
2x-2y=18

4x=58 /:4
x=14,5
2x+2y=40
2×14,5+2y=40
2y=40-29
2y=11 /:2
y=5,5

x=14,5
y=5,5

Odp.: Dłuższy bok ma 14,5cm długości, a krótszy 5,5cm.

zad.2
x-liczba osób w klasie 2a
y-liczba osób w klasie 2b

y+x=45
y=125%x

125%x+x=45
1,25x+x=45
2,25x=45
x=20
y=25
odp: w klasie IIa jest 20 osób, a w klasie IIb 25.

zad.3
x- liczba mieszkańców dolnośląskiego
y- liczba mieszkańców pomorskiego

x=1,36y
x+y=52

x=1,36y
1,36y+y=52

x=1,36y
2,36y=52 /:2,36

x=1,36y
y≈22

x=1,36×22
y≈22

x≈30
y≈22

30-22≈8

Odp.: W województwie dolnośląskim mieszka o ok. 8 mln więcej osób niż w pomorskim.