Opisz czynniki warunkujące życie w jeziorze i je opisz.Czynniki to wiem jakie:
tlen,dwutlenek węgla,energia słoneczna,sole mineralne,odpowiednia temperatura.Tylko nie umiem ich opisać,jak ktoś wie jak je opisac to niech pisze plisss,mam to na jutro....

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:19:12+01:00
Tlen - warunkuje oddychanie zwierząt wodnych(np. ryb),

dwutlenek węgla - konieczny w procesie fotosyntezy (pobieranie przez rośliny wodne, takie jak wodorosty, wydalanie tlenu),

energia słoneczna - fotosynteza, ogrzewanie wody do koniecznej dla życia roślin i zwierząt temperatury,

sole mineralne - pobierane przez rośliny wodne, sole muszą być rozpuszczone w wodzie, gdyż rośliny te nie mają szansy pobierać ich z gleby,

odpowiednia temperatura - warunkuje funkcjonowanie organizmów (np. w niskiej temperaturze ryby i płazy hibernują się, rozród - tarło zachodzi tylko przy udziale odpowiednio wysokiej temperatury)
9 4 9
2010-01-17T14:26:59+01:00
Czynniki warunkujące życie w jeziorze : odpowiednia temperatura wody, światło, tlen, substancje mineralne, pożywienie.
Im głębiej w zbiornikach wodnych tym mniej tlenu i światła słonecznego, a więc i organizmów żywych.
Taj jak my nie lubimy gwałtownych zmian temperatury powietrza, tak organizmy wodne źle znoszą nagłe zmiany temp. wody. Niektóre gatunki ryb mogą żyć jedynie w cieplejszych sterefach jeziora. Inne chowają się na samo dno Tlen jest potrzebny oragnizmom wodnym do oddychania. Dzięki skrzelom mogą oddychać. Dzięki składnikom mineralnym organizmy wodne mają pokarm. Dla innych pożywienie stanowi mniejsza ryba.
6 3 6
2010-01-17T15:14:41+01:00
Czynniki warunkujące życie w jeziorze:
-dwutlenek węgla - potrzebny w procesie fotosyntezy
-energia słoneczna - ogrzewanie wody dla roślin i zwierząt
-tlen - umożliwia oddychanie zwierząt w wodzie
-sole mineralne - pobierane przez rośliny wodne, sole muszą być rozpuszczone w wodzie
-odpowiednia temperatura wody - zapewnia funkcjonowanie organizmów
-pożywienie- zapewnione pożywienie daje możliwość utrzymania życia zwierząt morskich


6 4 6