Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T14:18:18+01:00
Kupując produkt należy przeanalizować jego oznakowanie, gdyż może ono zawierać ostrzeżenia o zagrożeniach, jakie może stwarzać. Podejmując decyzję o zakupie powinno się wybierać produkt dostosowany do potrzeb odbiorcy, po szczegółowej analizie zagrożeń, które niesie za sobą jego używanie.

Oczywiste jest, że każdy konsument powinien przestrzegać instrukcji obsługi i używania danego produktu.

Organ sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem produktu czerpie informacje o produktach niebezpiecznych z rynku. Konsumenci i inne osoby mogą przekazywać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Inspekcji Handlowej informacje o niespełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów.

Dodatkowo, każdy konsument powinien być wyczulony na informacje o pojawieniu się na rynku produktu niebezpiecznego. Przypomnijmy - w przypadku, gdy jest jego właścicielem ma prawo żądać odbioru produktu i zwrotu kwoty, za jaką produkt został nabyty, bez względu na stopień jego zużycia.
Konsument świadomy dba o bezpieczeństwo swoje i innych, czyli:

przed podjęciem decyzji o zakupie produktu korzysta z różnych źródeł informacji o produkcie (prasa, radio, telewizja, Internet, znajomi, organizacje konsumenckie, rejestr produktów niebezpiecznych prowadzony przez organ nadzoru) i wybiera produkty bezpieczne,
czyta uważnie instrukcje obsługi i oznaczenia produktu jeszcze przed podjęciem decyzji o jego zakupie,
używa produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając zasad jego prawidłowego użycia i terminów przydatności do użycia,
informuje stosowne organy – Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o tym, że jego zdaniem dany produkt nie jest bezpieczny i dlaczego,
w przypadku, gdy okaże się, że organ nadzoru wydał decyzję nakazującą wycofanie produktu od konsumentów i jego zniszczenie, występuje z przysługującymi mu roszczeniami:
wobec dystrybutora, od którego nabył produkt, o ile posiada dowód zakupu produktu;
wobec producenta produktu, jeżeli nie dysponuje dowodem zakupu.

Warto śledzić w tym zakresie informacje w mediach, na stronach internetowych, a także rejestr produktów niebezpiecznych, który jest prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Każdy konsument uzyska stosowne informacje także w Inspekcji Handlowej.
2010-01-17T14:25:40+01:00
1.Najpierw przygotowac liste zakupów(produkty które chcemy kupic)
2.Potem idzimy do supermarkietu
3.Bierzemy koszyk lub wózek
4.Patrzymy na liste zakupów i szukamy pokolei tego co chcemy kupic
5.Wkładamy produkty do koszyka lub wózka
6.Jesli już wszystko mamy co jest na liscie idziemy do kasy
7.Płacimy
8.Pakujemy zakupy
9.Wychodzimy ze supermarkietu
Licze na najlepszo odpowiedz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!