1.Opisz za pomocą równań reakcji proces dysocjacji jonowej:
a)chlorku potasu b)azotanu(V)magnezu c)fosforanu(V)sodu.
2.Napisz równania reakcji:
a)wodorotlenku sodu z kwasem azotowym(V)
b)wodorotlenku wapnia z kwasem solnym.
Zastosuj zapis jonowy,jonowy skrócony i cząsteczkowy równań reakcji.
Proszę o pomoc z góry dzięki:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:17:14+01:00
1.
a)KCL--> K+ + CL-
b)Mg(NO3)2 --> Mg2+ + 2NO3-
c)Na3PO4--> 3Na+ + PO43-

2.
A.)NaOH + HNO3--> NaNO3 + H2O
Na+ + OH- + H+ + NO3- --> Na+ + NO3- +H20
OH- +H+--> H2O

B.)Ca(OH)2 + 2HCl--> CaCl2 + 2H20
Ca2+ + 2OH- + 2H+ + 2Cl- --> Ca2+ + 2Cl- + 2H2O
OH- +H+--> H2O
2 5 2