Uzupełnij, stosując notację wykładniczą:
7,8 * 100000000m = ……………………….km
8,3 * 1/100000kg = ……………………….g
4,7 * 1000000m2 = ……………….. ha = …………………….a
7,23 * 1/1000cm3 = …………….. l

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:50:03+01:00
7,8 * 100000000m = 7,8 * 10 do potęgi 5 km
8,3 * 1/100000kg = 8,3 * 10 do potęgi -2 g
4,7 * 1000000m2 = 4,7 * 10 do potęgi 2ha = 4,7 * 10 do potęgi 4 a
7,23 * 1/1000cm3 = 7,23 * 10 do potęgi -6 l.