Odpowiedzi

2010-01-18T13:05:26+01:00
Zacznijmy od wyjasnienia pojecia "bezpieczenstwo". A wiec bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych.
Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

Wielowymiarowość bezpieczenstwa zawiera się w jego różnorodności. Mozemy wyroznic takie rodzaje bezpieczenstwa jak:bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe,ezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo kulturowe; bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo socjalne; bezpieczeństwo strukturalne i bezpieczeństwo personalne.

W każdym z tych wymiarów człowiek odczuwa potrzebę bezpieczeństwa i porządku publicznego,potrzebę bezpieczeństwa powszechnego ,potrzebę ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, potrzebę ochrony środowiska i gospodarki odpadami ,potrzebę ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej,potrzebę bezpieczeństwa ekonomicznego, potrzebę oświaty i wychowania, potrzebę bezpieczeństwa narodowego.