7.Komputer kosztował 3000zł.Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%????? Zapisz oblicznie.

3.Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 droga łącząca dwie miescowości ma długość 19 cm. Oblicz długosć trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz oblicznie.


Mają być oby dwa zadania rozwiązane

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:32:49+01:00
1. 100% 3000
85% x

100x=85*3000
x=255000:100
x=2550

100% 2550
85% x

100x=85*2550
x=2167,5
2. 1:250 000 = 2500m=2,5km
19*2,5=47,5km
2010-01-17T14:39:27+01:00
1.3000: 15= 200
2x 200= 400
3000zł- 400zł=2600zł
Odp: Komputer dędzie kosztował 2600zł.
2. 250000x 19= 4750000cm w rzeczywistości
1km= 100000cm
4750000: 100000= 47.5
Odp: Odległość między miastami wynosi 47.5 km.
2010-01-17T14:40:24+01:00
Zad 1)
pierwsza obnizka:
cena komputera: 3000zl
15 % z 3000 = 3000 * 15/100 = 450
3000 - 450 = 2550
cena po pierwszej obnizce 2550

druga obnizka:
cena komputera: 2550zl
15% z 2550 = 2550 * 15/100 = 382,5
2550 - 382,5 = 2167,5zl
Odp: Cena komputera po dwoch 15% obnizkach bedzie wynosic 2167,5zl.

zad 2)
Skala 1:1:250 000 oznacza ze 1cm na mapie rowna sie 250 000 cm w rzeczywistosci. Czyli 1 cm na mapie to 2,5 km w rzeczywistosci.

1 cm = 2,5km
19 cm = 19*2,5 = 47,5 km
Odp: dlugosc trasy w rzeczywistosci wynosi 47,5 km