Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T14:56:08+01:00
X - ilość stron
1. dzień => ¼x + 10
2. dzień => 5/11 [x-(¼x+10)] + 10 => 5/11 [x-¼x-10] + 10
3. dzień => 50

x- ( ¼x + 10 + 5/11 [x-¼x-10] + 10) = 50
x - (11/44x + 10 + 5/11x - 5/44x - 50/11 + 10) = 50
x - (6/44x + 20/44 x + 20 - 50/11) = 50
x - 26/44x - 20 + 50/11 = 50
18/44x = 70 - 50/11
9/22x = 70 - 100/22 | * 22
9x = 1540 - 100
9x = 1440
x = 160
książka ma 160 stron :)
14 4 14
2010-01-17T15:00:52+01:00
Ilość stron książki x
ilość stron przeczytanych pierwszego dnia 25%x+10=0,25x +10
ilość stron przeczytanych drugiego dnia 5/11( x-(0,25x+10))+10=
=5/11(x-0,25x-10)+10=
=5/11(0,75x-10)+10=
=5/11(3/4x- 10)+10=
=15/44x-50/11+10=15/44x+60/11
Ilość stron przeczytanych trzeciego dnia 50


0,25x+10+15/44x+60/11+50=x
1/4x+15/44x+60+60/11=x
11/44x+15/44x-x=-60-60/11
26/44x-x=-720/11
-18/44x=-720/11 / : (-18/44)
x= 160

Książka ma 160 stron

4 3 4
2010-01-17T15:06:00+01:00
X-liczba stron w książce

x=¼x+10+[(¾x-10)*⁵/₁₁+10]+50
¾x=10+[¹⁵/₄₄x-⁵⁰/₁₁+10]+50
¾x=70+¹⁵/₄₄x-⁵⁰/₁₁
³³/₄₄x=70+¹⁵/₄₄x-⁵⁰/₁₁
¹⁸/₄₄x=70-⁵⁰/₁₁
⁹/₂₂x=70-4⁶/₁₁
⁹/₂₂x=65⁵/₁₁
⁹/₂₂x=⁷²⁰/₁₁
x=⁷²⁰/₁₁*²²/₉
x=720*²/₉
x=160
4 3 4