Właściciel księgarni sprzedaje miesięcznie 20 egzemplarzy książki w cenie po 40 zł za jeden egzemplarz. Zauważył, że obniżka ceny książki o 1 zł powoduje przeciętnie zwiększenie sprzedaży o jeden egzemplarz. Jaką cenę jednego egzemplarza ksiązki winien ustalic właściciel księgarni, aby jego miesięczny utarg był największy?

2

Odpowiedzi

2010-01-17T14:48:40+01:00
Powinien ustalić cenę na 30zl, bo:

20*40=800
21*39=819
22*38=836
23*37=851
24*36=864
25*35=875
26*34=884
27*33=891
28*32=896
29*31=899
30*30=900
Jak więc widać, 30 zl to cena, przy której zarobi najwięcej.
2010-01-17T14:54:52+01:00
Miesięczny zysk ze spedaży książek po 40zł:
40 x 20 = 800zł
wartość obniżki z zyskiem
40 zł - 1 = 39
21 x 39 = 819
Cena jednego egzeplarza powinna się zmniejszyć prznajmniej o 1zł ( wtedy koszt egzemplarza będzie wynosić 39zł ) aby miesięczny
utarg się zwiększył. Żeby utarg był największy powinien cenę egzemplarza wtedy zmniejszyć do 30zł gdzyz:
30 x 30 = 900zł
1 1 1