Pionowo do góry rzucono piłkę z prędkością o wartości v=72km/h. Pomijając opory ruchu oblicz: a) jak wysoko wzniesie się piłka, b) jaką energią kinetyczną i jaką energią potencjalną będzie miała piłka w połowie wysokości wzniesienia, jeżeli masa piłki wynosi 400g

1

Odpowiedzi

2010-01-17T15:25:41+01:00
Dane:
V = 72 km/h = 72000 m / 3600 s = 20 [m/s]
m = 400 g = 0,4 kg
a)
h = V₀²/2g = (20 [m/s])²/2×10 [m/s²] = 20 m

b)
Energia potencjalna na wysokości maksymalnej :
Ep = mgh = 0,4 kg × 10 [m/s²] × 20m = 80J
więc w połowie wzniesienia
Ep = mgh/2 = 0,4 kg × 10 [m/s²] × 20m /2 = 40 J
z zasady zachowania energii mechanicznej
Ec = Ep + Ek (energia całkowita (mech.) jest stała i równa sumie energii kinetycznej i potencjalnej
więc Ek = Ec -Ep = 80J - 40 J = 40J