Jak wykonać te działania , co ?
1. Prostokątna działka o polu 7 a i długości 28 m ma krótszy bok wspólny z działką kwadratową . Właściciele obu działek zlecili wykonanie ogrodzenia w cenie 120 zł za metr bieżący. Ile każdy z nich zapłaci za ogrodzenie, jeżeli kosztami wspólnej część ogrodzenia podzielą się równo ?

2. Podłoga w kuchni ma kształt prostokąta . jego obwód wynosi 14 m, a jego długość 4 m. Ile metrów kwadratowych terakoty potrzeba na wyłożenie podłogi w kuchni ? W obliczeniach należy uwzględnić 10 % terakoty więcej (część płytek trzeba przecinać i nie są w pełni korzystne). Jaki jest koszt zakupu terakoty, jeżeli cena 1m ² wynosi 65 zł ?

Proszę pomóżcie mi w tych zadaniach..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:11:22+01:00
Zad1.
Dane;
P=7a=700m^( kwadratowych)
a=28 m-----------> jeden bok
cena =120 zł
Szukane:
b=?-------------->drugi bok
obwód=?
----------------------------------------
Najpierw obliczamy drugi bok prostokątnej działki ze wzoru na pole prostokąta:
P=a*b
b=P:a
b=700:28
b=25m-----------krótszy bok działki
Obliczamy obwód prostokąta
P=2a+2b
P=2*25+2*28
P=50+56
P=106 m
Ponieważ sąsiad ma działkę kwadratową i będą wspólnie grodzić z krótszym bokiem, zatem obwód kwadratowej działki wynosi
P=4*25 m=100m

Obliczamy koszt ogrodzenia całej prostokątnej działki
108*120=12 960 zł
Koszt ogrodzenia działki kwadratowej wynosi:
100*120=12 000zł
Obliczamy koszt części wspólnej:
(25*120):2=3000zł=1500zł

12 960zł-1500zł=11 460zł--->koszt ogrodzenia działki prostokątnej
12000-1500=10500 zł-----------> koszt ogrodzenia działki kwadratowej

Zad.2
Obliczamy powierzchnię kuchni ze wzoru na pole prostokąta
P=a*b
P=14*4=56 m^(kwadratowych)
Obliczamy 10% dodatkowych płytek
10% *56= 10*56:100=5,6 m^

Wszystkich płytek należy zakupić:
56+5,6=61,6 m^ (kwadratowego)
Obliczamy koszt zakupu
61,6*65=4004 zł
------------------
^-->oznacza do kwadratu
1 1 1