Wskaż zdanie fałszywe.
A.DNA jest genetycznym komórki koduje informacje dotyczące struktury białek
B.Gen to fragment DNA znajdujący się w chromosomie.
C.Genotyp to zestaw wszystkich genów zawartych w DNA organizmu.
D.Fenotyp to zestaw wszystkich genów zawartych w RNA organizmu.
E.Fenotyp to zestaw cech organizmu który jest wynikiem współdziałania genotypu i wpływu środowiska

2

Odpowiedzi

2010-01-17T14:59:32+01:00
2010-01-17T15:05:57+01:00
A-prawda
B- prawda
C- prawda
D-falsz
E-prawda