Odpowiedzi

2010-01-17T15:05:13+01:00
Cancer
22 June- 23 July
Ruler: The Moon symbol of emotions, Emotional, sensitive, generous. Strong - on the outside ; can be soft on the inside.

Rak
22 czerwca- 23 lipca Władca: Księżyc symbol uczuć, Emocjonalny, wrażliwy, hojny. Silny - na zewnątrz; a miękki w środku .
2010-01-17T15:15:07+01:00
Everyone around you seems to be in a big rush today, but you'd rather prop your feet up and relax. There may be some tension until late tonight, when everyone should settle down somewhat.

* Mood: Patient
* Lucky Color: Teal
* Lucky Number: 25
* Lucky Time of Day: 8am


Każdy wokół ciebie wydaje się być w dużym pośpiechu dziś, ale raczej podparłbyś swoje stopy i odprężyłbyś się. Tam móc być jakimś napięciem do czasu gdy późny dziś wieczorem, kiedy każdy powinien usadawiać się nieco.
* Nastrój: Pacjent
* Szczęśliwy Kolor: Cyranka
* szczęśliwa liczba: 25
* Szczęśliwy Czas Dnia: 8 rano