Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:04:07+01:00
The motto for 2010: Fortune favors bold - your future in your hands. Love and Friendship: Your individual, says Fatima in 2010. Jupiter, which brings happiness, it will be for you to grace this year than in 2009 years. Therefore, you can expect a gift from fate in your love life. The location of Jupiter in the horoscope zone, which means a long travel, religion, philosophy, and imagination, indicates that you might be interestedMay travel to closer or spirituality. Or you meet someone you awaken in the imagination, broaden horizons and give new direction to your vision of the world and people. The simplest interpretation of such a system is "meet your miloson the go "... Well, I can travel equally well in my imagination, or staying with someone unusual. There is no doubt that your ideal would be just one of an original personality. So, if you're free, you have the chance socialweave someone who will open your eyes to new areas of mind, and I do not have to be a foreigner. This may simply be someone very interesting intellectually and spiritually. And Raki married? You can be certain that your union will be the rebirth of ucchew, straightening paths - waiting for you, a lot of sunny days. Best periods: 1-191,1211-8 III, 1-26IV, 21V-15VI, 11VII-8VIII, 9IX-31 Dec

A PRZETŁUMACZONE TZN. PO POLSKU :

Motto na 2010 rok:
Odważnym fortuna sprzyja - twoja przyszłość w twoich rękach.

Miłość i przyjaźń: Twoja indywidualna wyrocznia fatimska na 2010 rok.

Jowisz, który przynosi szczęście, będzie dla ciebie w tym roku łaskawszy niż w 2009 roku. W związku z tym możesz oczekiwać jakiegoś prezentu od losu w swoim życiu uczuciowym. Usytuowanie Jowisza w strefie horoskopu, która oznacza dalekie podróże, wiarę, filozofię i wyobraźnię, wskazuje na to, że być może zainteresujesz się bliżej V podróżowaniem lub duchowością. Albo spotkasz kogoś, kto rozbudzi w tobie wyobraźnię, poszerzy horyzonty i nada nowy kierunek twemu widzeniu świata i ludzi. Najprostsza interpretacja takiego układu brzmi: „spotkasz swoją miłość w podróży"... No, ale podróżować można równie dobrze w wyobraźni lub przebywając z kimś niezwykłym. Nie ulega wątpliwości, że twoim ideałem będzie właśnie ktoś o niebanalnej osobowości. A więc, jeśli jesteś wolna, masz szansę spotkać kogoś, kto otworzy ci oczy na nowe obszary ducha i wcale nie musi to być cudzoziemiec. Może to być po prostu ktoś bardzo interesujący intelektualnie i duchowo. A Raki zamężne? Możecie być pewne, że w waszym związku nastąpi odrodzenie uczuć, wyprostowanie ścieżek - czeka was dużo słonecznych dni. Najlepsze okresy: 1-191,1211-8 III, 1 -26IV, 21V-15VI, 11VII-8VIII, 9IX-31 XII
2010-01-17T15:06:49+01:00
Spotkał się wół z krówką
-dzieńdobry krówko
-ja wiem czy taki dobry
-a co to się stało
-pieniążków brakuje
-to może pożyczę
-a mógłbyś
-oczywiście
-proszę
-dziękuje
Za miesiąc przychodzi wół do krówki
-bo taka jest sprawa ,że nie mam pieniędzy oddalabyśmy może
-to był podarunek nie żadna pożyczka
Jaki z tego morał?
Dobry zwyczaj nie pożyczaj
1 1 1