Wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego.Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków .
⁵⁶₂₆E ,⁴⁰₂₀ E, ⁷⁴₃₂E,⁵⁴₂₄E,⁶⁷₃₀E,¹⁸⁷₇₅E,⁵⁸₂₆E,⁴⁴₂₀E,⁵⁰₂₄E,¹⁸⁵₇₅E,⁶⁶₃₀E,⁴²₂₀E,⁷⁰₃₂E,⁶⁴₃₀E,⁵²₂₄E,⁷⁶₃₂E,⁵⁴₂₆E,⁶⁸₃₀E

jakby co to cyferki jedna pod druga miały być :)

2

Odpowiedzi

2010-01-17T15:09:06+01:00
⁵⁶₂₆E ,⁵⁸₂₆E,⁵⁴₂₆E - żelazo (Fe)
⁴⁰₂₀ E, ⁴⁴₂₀E,⁴²₂₀E, - wapń (Ca)
⁷⁴₃₂E,⁷⁰₃₂E,⁷⁶₃₂E, - german (Ge)
⁵⁴₂₄E,⁵⁰₂₄E,⁵²₂₄E, - chrom (Cr)
⁶⁷₃₀E,⁶⁶₃₀E,⁶⁴₃₀E,⁶⁸₃₀E - cynk (Zn)
¹⁸⁷₇₅E,¹⁸⁵₇₅E, - ren (Re)

1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:15:34+01:00
⁵⁶₂₆E ,⁵⁸₂₆E,⁵⁴₂₆E - (Fe) żelazo

⁴⁰₂₀ E, ⁴⁴₂₀E,⁴²₂₀E, - (Ca) wapń

⁷⁴₃₂E,⁷⁰₃₂E,⁷⁶₃₂E, - (Ge) german

⁵⁴₂₄E,⁵⁰₂₄E,⁵²₂₄E, - (Cr) chrom

⁶⁷₃₀E,⁶⁶₃₀E,⁶⁴₃₀E,⁶⁸₃₀E - (Zn) cynk

¹⁸⁷₇₅E,¹⁸⁵₇₅E, - (Re) ren