1) Suma dwóch liczb równa sie 60, a iloraz większej przez mniejszą wynosi 3.
Jakie to liczby?

2)Dwa odcinki mają razem 60 cm długości. Jeden jest trzy razy krótszy od drugiego.Ile cm długości ma każdy z tych odcinków.?

3) Kasia i Bartek mają razem 60 znaczków. Kasia ma trzy razy mniej znaczków niż Bartek. Po ile znaczków ma każdy z nich?

4) Kasia i Marysia mają razem 24 lata. Kasia jest dwa razy starsza od marysi. Ile lat temu marysia była 3 razy młodsza od kasi.?

5)Tomek ma 12 lat. Sześć lat temu był 5 razy młodszy od swojego taty. Ile razy starszy od tomka jest jego tata obecnie?

6) W gospdarstwie wiec było 16 razy więcej niż koni i o 26 więcej niz krów, których było 6. Ile zwierząt łącznie było w tym gospdarstwie.?

7) w sadzie jest 156 grusz, śliw o 48 mniej niż jabłoni, tych ostatnich o 12 więcej niz grysz, wiśn zaś o 96 więcej niz sliw.Ile razy więcej wiśni niż grusz jest w tym sadzie?
Prosze o pomoc..;)

Z góry dziękujee...;)
8) Do bluzki przysztyto 6 guzików co 7cm. Olicz odległość między miejscem przyszycia pierwszego i ostatniego guzika?
3

Odpowiedzi

2010-01-17T15:08:56+01:00
1) 45 i 15
2) 45 i 15
3) 45 i 15
8)42cm
2 1 2
2010-01-17T15:31:32+01:00
1. 60=x+y
3=x/y

y=60-x
3=x/y

y=60-x
3=x/(60-x)

y=60-x
180-3x=x

y=60-x
180=4x

y=60-x
x=45

y=15
x=45

2.
x+y=60
x=1/3y

x+y=60
3x=y

4x=60
3x=y

x=15
y=45

3. kasia x ,bartek y
x+y=60
x=3y

x=15
y=45

4. kasia x , marysia y

x+y=24
x=2y

3y=24
x=2y

y=8
x=16

byla 4 lat tamu bo wtedy x=4 a y=12

5.
tata 6 lat temu =30
12-6=6 6x5=30

obecnie
12 lat
36 lat
czyli 3 razy starszy

6. niepełne zadanie czegos brakuje

7.

jabłonie x
śliwy x-48
wisnie 96 + (x-48)
sliwy i jablonie 168
grusz 156


168= x + (x-48)
x=108 -jabloni

60- sliw
156 - wisni

lub

jablonie - 156 +12=168
sliw 120
wisni 120+96 = 216

8.
35 cm

0 , 7 , 14 , 21 , 28, 35 ,


2 5 2
2010-01-17T15:32:27+01:00
Zad.1
3x
x
razem 4x to 60
60 : 4 = 15
jedna liczba to 45
druga to 15
zad.2
3x
x
razem 4x to 60 cm
60 : 4 = 15 cm
jeden odcinek to 45 cm
drugi odcinek to 15 cm
zad.3
3x
x
razem 4 x to 60 znaczków
60 : 4 = 15 znaczków
Bartek ma 45 znaczków
Kasia 15 znaczków
zad.4
Kasia 2x
Marysia x
razem 24 lata
3x to 24 lata
24 : 3 = 8 lat
Marysia ma 8 lat
a Kasia 16 lat
Marysia 4 lata temu była 3 razy młodsza od Kasi.
zad.5
1 1 1