Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:19:43+01:00
Zanieczyszczenia powstają ze źródeł naturalnych i ze źródeł powstałych w wyniku działalności człowieka.

źródła naturalne np:

*wyładowania atmosferyczne
*pozary lasów
*wybuchy wulkanów

źródła powstałe w wyniku działalności człowieka:

*spaliny samochodowe
*spalanie paliw kopalnych w cementownicach, hutach i elektrowniach
*zniszczone drzewa
*zakwaszona woda i gleba
*śnięte ryby
2010-01-17T18:54:51+01:00
Do zanieczyszczeń powietrza należą:

1) gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla i azotu, amoniak , fluor, węglowodory
2) kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników.