Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T18:27:13+01:00
1. Członkowie SDPL mają równe prawa.
2. Członek SDPL nabywa bierne i czynne prawo wyborcze w dniu przyjęcia do SDPL,
3. Członek SDPL ma prawo:
1) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
2) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii
3) uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach
władzy publicznej
4) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w wybieralnych organach władzy
publicznej,
5) korzystać z pomocy partii w wykonywaniu funkcji w organach władzy publicznej,
6) brać udział w pracach platform(frakcji),
7) zgłaszać kandydatów i kandydować do władz SDPL