Napisz KRÓTKIE wypracowanie (chodzi o taki tekst na religię, bez żadnego początku i zakończenia jako podsumowanie, tylko kilka zdań na temat, żeby zajeło mi to pół strony w zeszycie;) - jeżeli do tego się nie dostosujesz, usunę rozwiązanie - a łatwiej jest się dostosować niż pisać super długie wypracowania jak na poslki), w którym ukażesz zło grzechu w stosunku do Boga, szkodliwość dla tego, kto go popełnia i jego następstwa dla tych, którzy z tego powodu cierpią (na przykład analizując postępowanie króla Heroda, kiedy nakazał zabicie niewinnych dzieci: zob. Mt 2, 13-18).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:54:23+01:00
Szkodliwość grzechu w stosunku dla tego co go popełnia jest dosyć
duża.Z każdym grzechem oddalamy się od Boga.Nawet myśli samobójcze są grzechem.Jeśli to zrobimy nie myśląc o naszej rodzinie będą strasznie cierpieć.W takim przypadku kiedy jest chowany samobójca to ksiądz ma prawo,aby msza była w kościele,
a zwłoki zmarłego w kaplicy.Tak w dawnych czasach postępowano.
Grzech w stosunku do Pana Boga jest dosyć wielki, ponieważ to jego syn "umarł na krzyżu dla naszego zbawienia".Postępowanie Heroda było irracjonalne. Dowiadując się o narodzeniu króla żydowskiego od trzech króli wysłał swoje wojska do Jerozolimy.Nakazał,żeby jego wojska się tam udały i zabiły wszystkich chłopców do drugiego roku życia.Jednak anioł czuwał nad nimi i nakazał Józefowi ucieczkę wraz z Maryją i dzieciątkiem do Egiptu.W ten oto sposób Herod popełnił grzech ciężki, bo przez niego zginęło wiele niewinnych dzieci.