Odpowiedzi

2010-01-17T15:28:57+01:00
Zabór rosyjski - Po upadku powstanie listopadowego nastąpił okres represji. Namiestnikiem został Iwan Paskiewicz . Noc Paskiewiczowska - okres panowania Paskiewicza . 1832 r. car Mikołaj I nadał królestwu Statut Organiczny. Zniesiona została autonomia . Królestwo Polskie zostało wcielone do cesarstwa rosyjskiego. Została zniesiona koronacja cara na króla Polskiego. Zniesione : polski sejm , wojsko . Rada stanu składała się w większości z Rosjan. Rada administracyjna została podporządkowana namiestnikowi. Wprowadzono rosyjski podział administracyjny tj. zamiana województw na gubernie. Szkolnictwo polskie podporządkowane ministerstwu oświaty w Petersburgu. Wprowadzono : rosyjski system monetarny , rosyjski kodeks karny. W ramach represji zamknięto Uniwersytety w W-wie i Wilnie. Zlikwidowano polskie gimnazja na terenie polski. Zmniejszono liczbę szkół. W głąb Rosji wywieziono cenne zbiory biblioteczne. W okresie po powstaniowym osłabło tempo rozwoju przemysłu. W latach 1832 - 51 obowiązywała między cesarstwem a królestwem polskim granica celna. Doprowadziło to do upadku przemysłu sukienniczego w okręgu Kaliskim i migracji sukienników na tereny cesarstwa do okręgu Białostockiego. Pod koniec lat 30 pomimo trudności przemysł zaczął się rozwijać. Po przejęciu przez Bank Polski rządowych kopalń i hut nastąpiła ich rozbudowa. Największą inwestycją było założenie w 1840 r. huty bankowej w Dąbrowie Górniczej. Był to jeden z największych obiektów w Europie. Dalej rozwijał się przemysł bawełniany w Pabianicach . W latach 1834 - 1853 produkcja cukrownicza wzrosła 7 razy. W 1848 otworzono linię kolejową łączącą W-wę przez Częstochowę z Wiedniem. Potem W-wę połączono z Petersburgiem i Toruniem. Nie opłacało się produkować zboża , nie było konkurencyjne. W latach 50 wzrosły ceny 2 razy więc opłacało się produkować. Zwiększyła się produkcja buraków cukrowych , ziemniaków i roślin pastewnych. Zaczęto stosować płodozmian zamiast trójpolówki. Podniósł się poziom techniki rolnej , zaczęto stosować młockarnie , sieczkarnie , siewniki . Zaczęto przechodzić na oczynszowanie .
1 4 1