PILNE !!!! proszę o pomoc
1. magnez reaguje z HCl w czego wyniku powstaje chlorek magnezu i wydziela się H. Ile gramów magnezu potrzeba by wydzieliło się 0,1 dm3 wodoru w warunkach normalnych?

2. ile gramów węgla potrzeba do zredukowania 72g tlenku miedzi (I) jeśli produktami są miedź i tlenek węgla (IV) ?

3. Etanol spala się według równania C2H5OH + 3O2 ----> 2CO2 + 3 H2O
Oblicz objętość tlenku węgla (IV) przeliczoną na warunki normalne, jaka powstanie podczas spalania 4,6 g etanolu.

4.Oblicz ile moliKOH potrzeba do całkowitego zobojętnienia 5 moli H2SO4

5. Oblicz ile moli, gramów, cząsteczek, atomów i dm3 wodoru (warunki normalne) wydzieli się podczas reakcji 8 g wapnia z wodą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T10:33:40+01:00
1. Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2
xg --------- 0,1dm3
24g -------- 22,4dm3
x = około 0,11g

Odp: Potrzeba około 0,11g magnezu.

2. 2Cu2O + C ---> 4Cu + CO2
72g ------ xg
254g ----- 12g
x = około 3,4g

Odp: Potrzeba około 3,4g węgla.

3. C2H5OH + 3O2 ----> 2CO2 + 3H2O
4,6g ------ xdm3
46g ------- 22,4dm3
x = 2,24dm3

Odp: Powstanie 2,24dm3 tlenku węgla(IV).

4. 2KOH + H2SO4 -----> K2SO4 + 2H2O
Jeżeli 2 mole KOH reagują z 1 molem H2SO4 to x moli KOH reaguje z 5 molami H2SO4.

2 mole ----- 1 mol
x mol ------- 5 moli
x = 10 moli

Odp: Do całkowitego zobojętnienia 5 moli H2SO4 potrzeba 10 moli KOH.

5. Ca + 2H2O -----> Ca(OH)2 + H2
8g ----- x mol
40g ---- 1 mol
x = 0,2 mola

8g ---- xg
40g --- 2g
x = 0,4g

8g ---- x cząsteczek(i atomów bo to, to samo)
40g ---- 6,02*10^23
x = 1,204*10^23 cząsteczek, atomów

8g ----- xdm3
40g ----- 22,4dm3
x = 4,48 dm3

Odp: Podczas tej reakcji wydzieli się 0,2 mola, 0,4g, 1,204*10^23, 4,48dm3 wodoru.