Odpowiedzi

2009-09-28T18:24:46+02:00
X = ½x+¼x+1:7x + 3 | -½x
½x = ¼x+1:7x+3 | -¼x
¼x = 1:7x +3 | -1:7x
3:28x = 3 | : 3
1:28x = 1 | *28
x = 28
Miał 28 uczniów
2009-09-28T18:25:03+02:00
1/2 - matematyki
1/4 - przyrody
1/7 - milczenia
3 - ilość kobiet

x = ½x+¼x+¹/₇x + 3 | *(-½x)
½x = ¼x+¹/₇x+3 | *(-¼x)
¼x = ¹/₇x +3 | *(-1/7x)
³/₂₈x = 3 | *⅓
¹/₂₈x = 1 | *28
x = 28
Miał 28 uczniów