Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T15:18:11+01:00
Koalicja antyhitlerowska– nazwa krajów walczących przeciwko państwom Osi podczas II wojny światowej. W trakcie wojny stosowano także dla aliantów określenie "Narody Zjednoczone". Od tego zwrotu nazwano po wojnie międzynarodową organizację ONZ, stawiającej sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Bitwa pod Moskwą -w październiku 1941 roku rozpoczęła się niemiecka operacja "Tajfun", która zakładała zdobycie stolicy ZSRR. I kontrofensywa radziecka nastąpiła w dniach od 5 do 6.12.1941 roku. Dzięki niej odrzucono wojska niemieckie o 100-250 km od Moskwy. W tym regionie rozbito 58 dywizji niemieckich w tym 11 pancernych. Ofensywa radziecka trwała do kwietnia 1942 roku. Była to klęska idei wojny błyskawicznej.

Bitwa stalingradzka to jedna z decydujących batalii II wojny światowej, która rozgrywała się w okresie między 22 lipca 1942 a 2 lutego 1943. Celem wojsk niemieckich było zdobycie miasta Stalingrad nad Wołgą (dziś Wołgograd), ważnego ze względu na plany zajęcia Kubania i Kaukazu. W rejonie Stalingradu 23 listopada 1942 Rosjanie zamknęli w kotle 6 Armię Polową generała Friedricha Paulusa, część 4 Armii Pancernej oraz jednostki rumuńskie (łącznie około 260-270 tysięcy żołnierzy, tym 9590 Rumunów i 20300 tzw. Hilfswillige). Niemieckie próby odblokowania stalingradzkiego kotła nie powiodły się. Dowództwo niemieckie odrzuciło propozycję kapitulacji. Bitwa zakończyła się klęską dla Niemiec i olbrzymimi stratami. Była ona przełomem w wojnie na froncie wschodnim. Inicjatywę przejęła Armia Czerwona.