Odpowiedzi

2010-01-17T16:48:54+01:00
Kwalifikacja wojskowa

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 18 lat, są ewidencjonowani za pomocą numeru PESEL w urzędach gmin. Rejestracje przeprowadzają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci) miast. Rejestracja ta odbywa się bez udziału osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej. Natomiast mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat (podlegający kwalifikacji wojskowej), są zobowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym miejscu i terminie.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem, (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. Po wyznaczeniu kategorii zdrowia wszyscy podlegający kwalifikacji wojskowej zostają automatycznie przenoszeni do rezerwy mobilizacyjnej. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 24 lata.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn mężczyźni nie stawili się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, są zobowiązani zgłosić się do WKU właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązek ten trwał do 60 roku życia.
Odbywanie służby

Służbę zasadniczą odbywa się w zasadzie w jednym nieprzerwanym okresie. Można ją odbywać także nadterminowo przez okres od 1 do 7 lat na podstawie dobrowolnego zgłoszenia.
Ochotnicza służba wojskowa

Do zasadniczej służby wojskowej należy zgłosić się ochotniczo, w innym przypadku poborowy zostaje przeniesiony do rezerwy. W celu odbycia służby wojskowej w tym trybie trzeba mieć ukończone 18 lat oraz kategorię zdrowia "A", która oznacza zdolność do służby wojskowej.

Ochotnicy podlegają powołaniu do służby w terminie uzgodnionym z wojskowym komendantem uzupełnień. Mają oni prawo wyboru miejsca pełnienia służby i rodzaju wojska, jeżeli tylko spełniają warunki wymagane do odbywania służby w wybranej przez siebie jednostce wojskowej.
Zniesienie poboru

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jak coś to napisz wiadomość
:)
1 5 1